Pełnomocnicy do odnowy

Na wniosek Rady Fundacji, zaakceptowany przez Prezydium ZG ZŻWP, na wrześniowym posiedzeniu Zarządu Głównego Związku podjęto uchwałę o utworzeniu związkowej struktury pełnomocników ds. kontaktu z Fundacją.

Uznano, że istniejąca instytucja, o nieskonkretyzowanym podporządkowaniu, przeżyła się i w ostatnim okresie w większości była martwa. Pełnomocnicy w nowym wydaniu powinni być powołani przez Zarządy Wojewódzkie i Rejonowe do 31 grudnia 2019 roku. Będą oni podlegali bezpośrednio prezesom ZW/ZR i współdziałali z innymi czynnikami zajmującymi się problemami socjalnymi i zdrowotnymi. Koordynację ich działań powierzono wiceprezesowi Zarządu Głównego ds. socjalno-zdrowotnych.

Czy nowa formuła funkcjonowania tej instytucji sprawdzi się? Zobaczymy. Najlepszym weryfikatorem stanie się praktyka. Mimo niepokoju, liczymy, że będzie lepiej.