Wsparli nas odpisem 1%

  Z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. uzyskaliśmy ok. 61 tys. zł. Wsparło nas 1765 podatników. Około 15% tej liczby stanowią członkowie Związku. To niewiele – jesteśmy rozczarowani. Dziesięć lat wcześniej odpisu dokonało 6145 osób. Zebraliśmy wówczas 340 tys. zł. Najwyższy odpis indywidualny ubiegły roku wyniósł 710 zł., najniższy (małżeński) 1,70 zł., zaś średni 34,58 zł. Dominowały odpisy indywidualne. Ok. jednej czwartej stanowili podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem.

W przesłanym przez Urząd Skarbowy spisie osób, które w 2018 r. przekazały nam 1%, z satysfakcją dostrzegliśmy nazwiska większości członków Zarządu i Rady Fundacji. Wśród nich m.in. Pana Czesława Marmurę, Pana Józefa Mroczkę z małżonką Marią, Pana Leszka Chumka z małżonką Jadwigą, Pana Mieczysława Grabowskiego z małżonką Barbarą, Pana Kazimierza Konika z małżonką Alicją, Pana Mariana Nowakowskiego, Pana Piotra Białokozowicza, Pana Jerzego Dąbrowskiego, Pana Stanisława Klimczyńskiego i Pan Bogdana Gruszczyńskiego. Wsparli nas także: Pan Marek Kotowoda z małżonką Wandą z Chełma, Pan Sylwester Bal z małżonką Moniką z Krakowa, Pan Jerzy Chłopecki z małżonką Jadwigą z Warszawy, Pana Mieczysława Korzeniewski z Warszawy, Pani Krystyna Gajewska z Wrocławia i Pana Michała Trubas z Choszczna.

Wszystkie osoby, które wspomogły Fundację, bardzo serdecznie pozdrawiamy i im dziękujemy!