Organy Fundacji i Statut

Organy Fundacji:

Zarząd Fundacji   Rada Fundacji
Płk Mieczysław MIKRUT /Prezes/   Płk Czesław MARMURA /Prezes/
Płk Jerzy DĄBROWSKI /Wiceprezes/   Płk Leszek CHUMEK /Wiceprezes/
Płk Zdzisław JANOŚ /Wiceprezes/   Płk Józef MROCZKA /Sekretarz/
Płk Ryszard MALUTA /Sekretarz/   Płk Mieczysław GRABOWSKI
Płk Piotr BIAŁOKOZOWICZ   Mjr Kazimierz KONIK
St.chor.sztab. Bogdan GRUSZCZYŃSKI   Płk Tadeusz KRZYŻANOWSKI
Płk Stanisław KLIMCZYŃSKI   Ppłk Józef MILEWSKI
Mjr Tadeusz KURZYŃSKI /Skarbnik/   Gen.bryg. Mirosław SIEDLECKI
Ppłk Marian NOWAKOWSKI    
Płk Jan SZYMCZYK    
Mjr Tadeusz BUZUK    

 

Statut Fundacji:

Statut Fundacji w postaci pliku PDF można pobrać TUTAJ.

Fundacja we wskaźnikach (1992-2017)

I. Przychody:

darowizny osób prawnych i fizycznych:  954 815,19zł
    w tym za 2017r.: 16 043,69zł
z fundacyjnych cegiełek: 292 825,67zł
w tym za 2017r.: 4 571,00 zł
z odpisów 1% (od 2005 r.) 2 376 083,21zł
w tym w 2017r. 66 972,02zł

 

II. Udzielona pomoc materialna:

Pomoc indywidualna: Ilość rozpatrzonych próśb: Kwota pomocy:
  3 984 2 231 812,00zł
w tym w 2017r. 119 54 100,00zł
Pomoc zbiorowa dla pensjonariuszy Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie (zakup sprzętu do masażu i rehabilitacji):
34 715,00zł