Organy Fundacji i Statut

Organy Fundacji:

Zarząd Fundacji   Rada Fundacji
Płk Ryszard MALUTA  /Prezes/    Płk Józef MROCZKA /Prezes/
Ppłk Marian NOWAKOWSKI /Sekretarz/   Płk Leszek CHUMEK /Wiceprezes/
Mjr Tadeusz KURZYŃSKI /Skarbnik/   Mjr Kazimierz KONIK /Sekretarz/
Kol. Adam KRASIEŃKO   Płk Miłosz BIAŁY
Płk Piotr BIAŁOKOZOWICZ   Płk Mieczysław GRABOWSKI
Mjr Tadeusz BUZUK   ppłk Tadeusz PODKOWA
Płk Jan SZYMCZYK    
     
     
     

 

Statut Fundacji:

Statut Fundacji w postaci pliku PDF można pobrać TUTAJ.

Fundacja: XXX lat we wskaźnikach (1992–2022)

I. Przychody:

darowizny osób prawnych i fizycznych:  1 081 844 zł
    w tym za 2022r.: 33 564 zł
z fundacyjnych cegiełek: 319 298 zł
w tym za 2022r.: 6 622 zł
z odpisów 1% (od 2005 r.) 2 652 964 zł
w tym w 2022r. 51 144 zł

 

II. Udzielona pomoc materialna:

Pomoc indywidualna: Ilość rozpatrzonych próśb: Kwota pomocy:
  4 467 2 466 956 zł
w tym w 2022r. 108 57 000 zł
Średnia zapomoga 552 zł
Pomoc zbiorowa dla pensjonariuszy Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie (zakup sprzętu do masażu i rehabilitacji):
34 715,00zł

 

Porozumienie o współpracy partnerskiej

6. czerwca 2019 r., w Warszawie, podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP, miedzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego i Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym zostało podpisane Porozumienie o współpracy partnerskiej. W imieniu Stron pod dokumentem podpisy złożyli: Prezes Związku płk Marek BIELEC i Sekretarz Generalny płk Henryk BUDZYŃSKI oraz Prezes Zarządu Fundacji płk Ryszard MALUTA i Sekretarz Zarządu ppłk Marian NOWAKOWSKI.

Czytaj więcej: Porozumienie o współpracy partnerskiej