Organy Fundacji i Statut

Kategoria: O Fundacji

Organy Fundacji:

Zarząd Fundacji   Rada Fundacji
Płk Ryszard MALUTA  /Prezes/    Płk Józef MROCZKA /Prezes/
Ppłk Marian NOWAKOWSKI /Sekretarz/   Płk Leszek CHUMEK /Wiceprezes/
Mjr Tadeusz KURZYŃSKI /Skarbnik/   Mjr Kazimierz KONIK /Sekretarz/
Kol. Adam KRASIEŃKO   Płk Miłosz BIAŁY
Płk Piotr BIAŁOKOZOWICZ   Płk Mieczysław GRABOWSKI
Mjr Tadeusz BUZUK   ppłk Tadeusz PODKOWA
Płk Jan SZYMCZYK    
     
     
     

 

Statut Fundacji:

Statut Fundacji w postaci pliku PDF można pobrać TUTAJ.