Jak uzyskać pomoc?

Fundacja  udziela  doraźnej  pomocy  materialnej  emerytom  i  rencistom  wojskowym, a  także  wdowom  i  sierotom  po  zmarłych  żołnierzach  zawodowych, jeżeli  z  powodu  przewlekłej  choroby  lub  zdarzeń  losowych  znaleźli  się  w  trudnej  sytuacji.

Osoba spełniająca powyższe kryteria powinna:

 Krok  pierwszy
-  Napisać  podanie ( prośbę )  o  wsparcie  materialne  dokumentując je kserokopiami  dowodów  wskazujących  na  potrzebę udzielenia  pomocy.

 Krok  drugi
-  Komplet dokumentów przekazać lub przesłać do terenowych Pełnomocników Fundacji, celem zaopiniowania. Prośby kierowane bezpośrednio na adres Fundacji będą rozpatrywane jedynie w szczególnych przypadkach.

 Krok  trzeci
-  Prośby (podania) rozpatruje Zarząd Fundacji kilka razy w roku, średnio co półtora miesiąca. Przyznaną pomoc finansową przekazujemy na rachunek bankowy zainteresowanego lub przesyłamy pocztą na adres domowy.

 

Pliki do pobrania:

ARKUSZ - OPINIA w  spawie  celowej  pomocy  finansowej
Formularz prośby - podania

Odsłony: 11191