Porozumienie o współpracy partnerskiej

Podpisane porozumienie zacieśnia współpracę między Związkiem i Fundacją w realizacji zadań w zakresie działalności prozdrowotnej i socjalnej, określonych w § 10.I.1 Statutu ZŻWP i § 6 Statutu FPEiRW.

Pełny tekst porozumienia w załączeniu.