Fundacja: XXX lat we wskaźnikach (1992–2022)

I. Przychody:

darowizny osób prawnych i fizycznych:  1 081 844 zł
    w tym za 2022r.: 33 564 zł
z fundacyjnych cegiełek: 319 298 zł
w tym za 2022r.: 6 622 zł
z odpisów 1% (od 2005 r.) 2 652 964 zł
w tym w 2022r. 51 144 zł

 

II. Udzielona pomoc materialna:

Pomoc indywidualna: Ilość rozpatrzonych próśb: Kwota pomocy:
  4 467 2 466 956 zł
w tym w 2022r. 108 57 000 zł
Średnia zapomoga 552 zł
Pomoc zbiorowa dla pensjonariuszy Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie (zakup sprzętu do masażu i rehabilitacji):
34 715,00zł