Brawo dziennikarze!

 Z darowizn Fundacja otrzymuje rocznie ok. 13-16 tys. zł. Na tę kwotę składają się głównie wpłaty pochodzące od osób fizycznych. Kilka wpłat rocznie od osób prawnych (ZW/ZR, koła) to zdecydowanie za mało. Do wskazanej puli najwięcej w 2017 r. wniósł niewielki, kilkunastoosobowy Klub Dziennikarzy i Wydawców z Warszawy, średnio po ok. 250 zł. od osoby. Oznacza to, że pozostali członkowie Związku dorzucili z tego tytułu do fundacyjnej kasy poniżej 1 zł. na osobę. W 2018 roku wpłaty Klubu przekroczyły już 3 tys. złotych. Naśladowców nie widać.


Członkom Klubu dziękujemy i przesyłamy serdeczne gratulacje!