Zmiany w Zarządzie Fundacji

2 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym podjęto dwie uchwały.

 W uznaniu zasług i codziennego trudu włożonego w działalność społeczną na rzecz Fundacji oraz wieloletnie kierowanie pracą jej Zarządu nadano płk. Mieczysławowi MIKRUTOWI pośmiertnie tytuł
Honorowego Prezesa Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

 Zarząd dokonał zmian osobowych na pełnionych funkcjach. Prezesem Zarządu Fundacji wybrano płk. Ryszarda MALUTĘ. Sekretarzem Zarządu został ppłk Marian NOWAKOWSKI.