RODO ciągle aktualne!

  1. Jako Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Dotyczy to wszystkich osób, które kontaktują się z nami pisemnie, w szczególności tych, które zwracają się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej.
  2. Państwa dane osobowe wykorzystujemy wewnętrznie w sporządzanych zestawieniach próśb przedstawianych zarządowi do rozpatrzenia i podjęcia decyzji oraz w związku z koniecznością wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawienie dokumentów przekazowych (bankowych, pocztowych), udzielenia odpowiedzi o sposobie i terminie załatwienia sprawy, odpowiedzi na zapytanie, weryfikacji wiarygodności dowodów w sprawie (załączników), itp.
  3. Podstawowe dane osoby wnoszącej o przyznanie wsparcia socjalnego, niezbędne Fundacji do podjęcia i przeprowadzenia sprawy, powinny być ujawnione w prośbie i arkuszu-opinii, które każdorazowo można pobrać ze strony internetowej Fundacji. W arkuszu-opinii należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przekreślić kwadrat).
  4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane tylko w obrębie Fundacji, zaś zbiorczo (jedynie jako dane liczbowe statystyczne), również na potrzeby Fundatora – Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
  5.  W zakresie danych osobowych przysługują państwu uprawnienia do: sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych, kopia danych). W powyższe sprawy załatwiane są na wniosek zainteresowanego.
  6. W odniesieniu do naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
  7. Nasze dane kontaktowe: Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym,

01-233 Warszawa, ul. J. Bema 83, lok. 12;

inspektor ochrony danych osobowych tel. 22 818-25-67, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pamiętajmy: RODO ciągle aktualne!