Sprawozdania za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji, do pobrania tutaj (plik .pdf)

Sprawozdanie finansowe Fundacji, do pobrania tutaj (plik .pdf)